Nazwa usługi: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
  • - Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP,
  • - Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione,
  • W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu nalezy także dołączyć:
  • - zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,
  • - szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez,
  • - szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1068