Nazwa usługi: Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • 1. Skan planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją reklamy.
  • 2. Skan projektu graficznego reklamy.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1136